PRIVACY

Bij elk bezoek aan onze website worden er persoonlijke gegevens vergaard en verwerkt. De verwerking van persoonsgebonden gegevens die betrekking heeft op deze website is onderworpen aan de Belgische wet

De R HOTEL EXPERIENCE is een hotelbedrijf met maatschappelijke zetel in 4920 Remouchamps, Square Philippe Gilbert, 1 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0506.982.574. De R HOTEL EXPERIENCES heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid ontwikkeld omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens, in lijn met de wettelijke bepalingen die ter zake gelden.

R HOTEL EXPERIENCES nv heeft ook veiligheidsmaatregelen ingevoerd om elk verlies, onrechtmatig gebruik of elke aantasting van persoonsgegevens van gebruikers van de website waartoe R HOTEL EXPERIENCES toegang heeft te vermijden. Dit handvest doet geen afbreuk aan de rechten waarover R HOTEL EXPERIENCES beschikt ten aanzien van bepaalde bezoekers tegenover wie een overeenkomst, de wet of elk ander contractueel, reglementair of wettelijk document haar ruimere verrichtingen toelaat. In dat geval is de meest gunstige norm voor R HOTEL EXPERIENCES van toepassing.

 1. De persoonsgegevens

R HOTEL EXPERIENCES bewaart de volgende persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website:

 • uw IP-adres
 • elke informatie die u vrijwillig hebt meegedeeld aan R HOTEL EXPERIENCES (zoals u e- mailadres door

boodschappen of vragen te sturen naar deze website, door u te registreren om newsflashes te ontvangen, door een formulier in te vullen enz.)

 1. De doelstellingen van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om:

 • de inhoud van de website te verbeteren;
 • u newsflashes te sturen in verband met productinnovaties, events, sectorgebonden nieuws enz.;

R HOTEL EXPERIENCES kan deze persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet in dit handvest zijn voorzien. In dat geval, en alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe toepassingen, zal R HOTEL EXPERIENCES contact met u opnemen om u mee te delen welke wijzigingen er werden ingevoerd in het reglement op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en u de mogelijkheid bieden om te weigeren deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.

 1. Overdracht van persoonsgegevens

De vergaarde informatie wordt niet overgedragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon.

 1. Newsflashes

Deze website stelt de gebruikers voor om kosteloos newsflashes te ontvangen waarmee ze op de hoogte blijven over productinnovaties, events, sectorgerelateerd nieuws enz. Deze diensten zijn vooral informatief bedoeld. Gebruikers die deze newsflashes niet langer wensen te ontvangen kunnen zich uitschrijven.

 1. Recht van toegang, rechtzetting, schrapping en verzet

Overeenkomstig de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt u over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u aanbelangen. U beschikt ook over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen kunt u:

 • een brief sturen naar R hotel experiences, Square Philippe Gilbert 1, 4920 Remouchamps (BE)
 • of een e-mail sturen naar contact@r-hotel.be
 1. Cookies

Op deze website gebruiken wij cookies (een cookie is een bestandje dat door onze server wordt verstuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De cookie bewaart het spoor van de bezochte website en een aantal gegevens in verband met dat bezoek). Onze cookies dienen vooral om de website te doen functioneren (technische sessiecookies). Ze zijn bedoeld om uw bezoek te vereenvoudigen en om de dialoog te verbeteren. U kunt de installatie van cookies op uw computer weigeren door uw browser hiervoor in te stellen. Maar door cookies te weigeren kan het gebeuren dat de toegang tot bepaalde diensten van de website onmogelijk wordt.